Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu giáo viên: Trịnh Khắc Hoàn

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 111A2 - Chào cờ - 11A7 - Hóa học - 11A5 - Hóa học11A1 - Hóa học
Tiết 2 - - 11A5 - Hóa học - - 11A5 - Hóa học
Tiết 311A7 - Hóa học - - - 11A1 - Hóa học -
Tiết 411A1 - Hóa học - - - 11A2 - Hóa học11A2 - Hóa học
Tiết 511A2 - Hóa học - - - 11A7 - Hóa học11A2 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 211A2 - Hóa học - 11A1 - Hóa học - 11A2 - Hóa học -
Tiết 311A2 - Hóa học - 11A1 - Hóa học - 11A2 - Hóa học -
Tiết 4 - 11A1 - Hóa học - - - -
Tiết 5 - 11A1 - Hóa học - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp