Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu giáo viên: Vũ Thị Nga

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - - - - - 10C1 - Công nghệ
Tiết 2 - 10C3 - Công nghệ10C2 - Công nghệ - - 10C3 - Công nghệ
Tiết 310C4 - Công nghệ10C2 - Công nghệ - - - 10C5 - Công nghệ
Tiết 410C5 - Công nghệ10C4 - Công nghệ10C1 - Công nghệ - - 12B12 - Sinh học
Tiết 512B11 - Sinh học12B11 - Sinh học12B12 - Sinh học - - -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp