Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Hường

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 112B10 - Chào cờ - - 12B1 - Sinh học12B3 - Sinh học12B3 - Sinh học
Tiết 212B3 - Sinh học - - 12B10 - Sinh học12B2 - Sinh học12B2 - Sinh học
Tiết 312B1 - Sinh học - - - 12B1 - Sinh học -
Tiết 412B2 - Sinh học - - - 12B10 - Sinh học -
Tiết 5 - - - - - 12B10 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - 12B3 - Sinh học - - -
Tiết 3 - - 12B3 - Sinh học - - -
Tiết 4 - - 12B1 - Sinh học - 12B2 - Sinh học -
Tiết 5 - - 12B1 - Sinh học - 12B2 - Sinh học -

Trang chủ | Danh sách lớp