Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu giáo viên: Lê Thị Kim Dung

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - 10C8 - Công nghệ - 10C6 - Công nghệ10C6 - Công nghệ -
Tiết 3 - 11A7 - Sinh học10C9 - Công nghệ10C8 - Công nghệ10C7 - Công nghệ -
Tiết 411A8 - Sinh học - 11A6 - Sinh học10C7 - Công nghệ11A4 - Sinh học -
Tiết 511A5 - Sinh học10C9 - Công nghệ - 11A9 - Sinh học11A10 - Sinh học -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp