Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu giáo viên: Lê Thị Thanh

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 111A12 - Chào cờ - 11A12 - Ngữ văn11A5 - Ngữ văn - 11A12 - Ngữ văn
Tiết 2 - - 11A12 - Ngữ văn11A5 - Ngữ văn - 11A10 - Ngữ văn
Tiết 311A10 - Ngữ văn - 11A10 - Ngữ văn - - -
Tiết 411A12 - Ngữ văn - 11A10 - Ngữ văn - - 11A5 - Ngữ văn
Tiết 5 - - - - - 11A12 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - 11A12 - Ngữ văn11A12 - Ngữ văn - - -
Tiết 3 - 11A12 - Ngữ văn11A12 - Ngữ văn - - -
Tiết 4 - 11A10 - Ngữ văn11A10 - Ngữ văn - - -
Tiết 5 - 11A10 - Ngữ văn11A10 - Ngữ văn - - -

Trang chủ | Danh sách lớp