Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Lan Phương

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 112B8 - Chào cờ - 12B8 - Ngữ văn - 12B10 - Ngữ văn12B10 - Ngữ văn
Tiết 212B10 - Ngữ văn12B7 - Ngữ văn12B8 - Ngữ văn - 12B10 - Ngữ văn12B8 - Ngữ văn
Tiết 312B7 - Ngữ văn12B7 - Ngữ văn12B10 - Ngữ văn - 12B8 - Ngữ văn12B8 - Ngữ văn
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - 12B8 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - 12B8 - Ngữ văn12B8 - Ngữ văn - 12B7 - Ngữ văn -
Tiết 3 - 12B8 - Ngữ văn12B8 - Ngữ văn - 12B7 - Ngữ văn -
Tiết 4 - 12B10 - Ngữ văn12B10 - Ngữ văn - - -
Tiết 5 - 12B10 - Ngữ văn12B10 - Ngữ văn - - -

Trang chủ | Danh sách lớp