Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Dung

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - - 11A9 - Ngữ văn - 11A9 - Ngữ văn -
Tiết 2 - - - 11A9 - Ngữ văn11A9 - Ngữ văn -
Tiết 3 - - 11A1 - Ngữ văn - 11A11 - Ngữ văn -
Tiết 411A11 - Ngữ văn - 11A1 - Ngữ văn11A11 - Ngữ văn - -
Tiết 511A11 - Ngữ văn - - 11A1 - Ngữ văn - -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - 11A11 - Ngữ văn - 11A9 - Ngữ văn -
Tiết 3 - - 11A11 - Ngữ văn - 11A9 - Ngữ văn -
Tiết 4 - - 11A9 - Ngữ văn - 11A11 - Ngữ văn -
Tiết 5 - - 11A9 - Ngữ văn - 11A11 - Ngữ văn -

Trang chủ | Danh sách lớp