Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Nam

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - 12B4 - Ngữ văn - 12B4 - Ngữ văn - 12B5 - Ngữ văn
Tiết 2 - 12B4 - Ngữ văn12B9 - Ngữ văn12B9 - Ngữ văn - 12B5 - Ngữ văn
Tiết 312B9 - Ngữ văn - - 12B2 - Ngữ văn - 12B9 - Ngữ văn
Tiết 412B9 - Ngữ văn12B1 - Ngữ văn12B5 - Ngữ văn12B2 - Ngữ văn - 12B2 - Ngữ văn
Tiết 5 - 12B1 - Ngữ văn12B1 - Ngữ văn - - -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 212B1 - Ngữ văn12B9 - Ngữ văn12B4 - Ngữ văn - - -
Tiết 312B1 - Ngữ văn12B9 - Ngữ văn12B4 - Ngữ văn - - -
Tiết 412B2 - Ngữ văn12B5 - Ngữ văn12B9 - Ngữ văn - - -
Tiết 512B2 - Ngữ văn12B5 - Ngữ văn12B9 - Ngữ văn - - -

Trang chủ | Danh sách lớp