Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Hạnh

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - 10C9 - Ngữ văn10C9 - Ngữ văn10C1 - Ngữ văn10C6 - Ngữ văn10C6 - Ngữ văn
Tiết 2 - 10C1 - Ngữ văn10C9 - Ngữ văn10C1 - Ngữ văn10C9 - Ngữ văn10C6 - Ngữ văn
Tiết 3 - - 10C11 - Ngữ văn10C11 - Ngữ văn - 10C11 - Ngữ văn
Tiết 4 - - 10C11 - Ngữ văn10C9 - Ngữ văn - 10C11 - Ngữ văn
Tiết 5 - - - - - -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 210C11 - Ngữ văn - - - 10C11 - Ngữ văn -
Tiết 310C11 - Ngữ văn - - - 10C11 - Ngữ văn -
Tiết 410C9 - Ngữ văn - - - 10C9 - Ngữ văn -
Tiết 510C9 - Ngữ văn - - - 10C9 - Ngữ văn -

Trang chủ | Danh sách lớp