Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu giáo viên: Chu Thị Nhung

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - - - 12B6 - Ngữ văn - -
Tiết 210C7 - Ngữ văn - - 12B6 - Ngữ văn10C7 - Ngữ văn -
Tiết 310C7 - Ngữ văn - 10C5 - Ngữ văn - 12B3 - Ngữ văn -
Tiết 412B3 - Ngữ văn10C8 - Ngữ văn10C8 - Ngữ văn10C5 - Ngữ văn - -
Tiết 512B3 - Ngữ văn10C8 - Ngữ văn - 10C5 - Ngữ văn12B6 - Ngữ văn -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 212B3 - Ngữ văn12B6 - Ngữ văn - - - -
Tiết 312B3 - Ngữ văn12B6 - Ngữ văn - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp