Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu giáo viên: Trịnh Thị Hạnh

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - 10C3 - Lịch Sử - 10C7 - Lịch Sử12B6 - Lịch Sử -
Tiết 212B5 - Lịch Sử12B1 - Lịch Sử - 12B2 - Lịch Sử12B3 - Lịch Sử -
Tiết 310C5 - Lịch Sử - - 10C5 - Lịch Sử10C4 - Lịch Sử -
Tiết 410C4 - Lịch Sử12B4 - Lịch Sử - - - -
Tiết 510C9 - Lịch Sử10C7 - Lịch Sử - 10C3 - Lịch Sử10C9 - Lịch Sử -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - XH(B1-B7) - Lịch Sử
Tiết 3 - - - - - XH(B1-B7) - Lịch Sử
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp