Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu giáo viên: Lê Đăng Lương

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 111A8 - Chào cờ - 11A3 - Lịch Sử - 11A7 - Lịch Sử11A8 - Lịch Sử
Tiết 211A12 - Lịch Sử - 11A2 - Lịch Sử - 11A5 - Lịch Sử11A6 - Lịch Sử
Tiết 3 - - 11A4 - Lịch Sử - - -
Tiết 411A10 - Lịch Sử - 11A11 - Lịch Sử - 11A1 - Lịch Sử12B11 - Lịch Sử
Tiết 511A9 - Lịch Sử - - - 12B9 - Lịch Sử11A8 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 212B11 - Lịch Sử - - - - -
Tiết 312B11 - Lịch Sử - - - - -
Tiết 412B9 - Lịch Sử - - - - -
Tiết 512B9 - Lịch Sử - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp