Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu giáo viên: Bùi Kiều Hương

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 110C11 - Chào cờ10C5 - Địa Lí10C6 - Địa Lí - - -
Tiết 210C9 - Địa Lí10C10 - Địa Lí10C4 - Địa Lí - - -
Tiết 310C11 - Địa Lí - 10C7 - Địa Lí - - -
Tiết 4 - - - 10C8 - Địa Lí - -
Tiết 510C3 - Địa Lí - - 10C12 - Địa Lí - 10C11 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp