Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu giáo viên: Dương Văn Đức

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - - 11A11 - Địa Lí - - 11A10 - Địa Lí
Tiết 2 - - - - - 11A4 - Địa Lí
Tiết 311A3 - Địa Lí - 11A9 - Địa Lí11A5 - Địa Lí - -
Tiết 411A6 - Địa Lí - 11A7 - Địa Lí11A2 - Địa Lí - 11A12 - Địa Lí
Tiết 511A8 - Địa Lí - - - - -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp