Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Văn Toàn

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 111A11 - Chào cờ11A9 - T. Anh11A10 - T. Anh11A9 - T. Anh - 11A11 - T. Anh
Tiết 211A11 - T. Anh11A10 - T. Anh11A9 - T. Anh - - 11A11 - T. Anh
Tiết 311A9 - T. Anh - - 11A11 - T. Anh - -
Tiết 4 - - - - - 11A10 - T. Anh
Tiết 511A10 - T. Anh - - - - 11A11 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 211A10 - T. Anh11A11 - T. Anh11A10 - T. Anh - 11A10 - T. Anh11A11 - T. Anh
Tiết 311A10 - T. Anh11A11 - T. Anh11A10 - T. Anh - 11A10 - T. Anh11A11 - T. Anh
Tiết 411A9 - T. Anh11A9 - T. Anh11A11 - T. Anh - 11A9 - T. Anh -
Tiết 511A9 - T. Anh11A9 - T. Anh11A11 - T. Anh - 11A9 - T. Anh -

Trang chủ | Danh sách lớp