Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu giáo viên: Phạm Thị Ngọc Yến

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 112B12 - Chào cờ - 12B9 - T. Anh - - 12B9 - T. Anh
Tiết 212B12 - T. Anh - 12B11 - T. Anh - - 12B9 - T. Anh
Tiết 3 - 12B1 - T. Anh - 12B11 - T. Anh - 12B1 - T. Anh
Tiết 4 - 12B12 - T. Anh - 12B11 - T. Anh - -
Tiết 5 - 12B12 - T. Anh - 12B1 - T. Anh - 12B12 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 212B12 - T. Anh - 12B9 - T. Anh - 12B11 - T. Anh -
Tiết 312B12 - T. Anh - 12B9 - T. Anh - 12B11 - T. Anh TC -
Tiết 412B1 - T. Anh12B9 - T. Anh TC12B11 - T. Anh - 12B12 - T. Anh TC -
Tiết 512B1 - T. Anh12B9 - T. Anh12B11 - T. Anh - 12B12 - T. Anh -

Trang chủ | Danh sách lớp