Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Thu Vân

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 111A6 - Chào cờ11A4 - T. Anh11A6 - T. Anh - - -
Tiết 211A4 - T. Anh11A4 - T. Anh - - - -
Tiết 311A6 - T. Anh11A12 - T. Anh11A12 - T. Anh11A12 - T. Anh - -
Tiết 4 - - 11A4 - T. Anh11A6 - T. Anh - -
Tiết 511A12 - T. Anh - - 11A6 - T. Anh - 11A6 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 211A4 - T. Anh11A6 - T. Anh11A6 - T. Anh - - -
Tiết 311A4 - T. Anh11A6 - T. Anh11A6 - T. Anh - - -
Tiết 411A12 - T. Anh11A4 - T. Anh11A12 - T. Anh - - -
Tiết 511A12 - T. Anh11A4 - T. Anh11A12 - T. Anh - - -

Trang chủ | Danh sách lớp