Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu giáo viên: Bùi Thị Hiếu

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 110C12 - Chào cờ10C12 - T. Anh - - 10C11 - T. Anh10C10 - T. Anh
Tiết 210C11 - T. Anh - - - 10C11 - T. Anh -
Tiết 3 - 10C11 - T. Anh - - - 10C12 - T. Anh
Tiết 4 - 10C10 - T. Anh - - 10C10 - T. Anh10C12 - T. Anh
Tiết 5 - 10C10 - T. Anh - - 10C12 - T. Anh10C12 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 210C12 - T. Anh - 10C11 - T. Anh - 10C10 - T. Anh -
Tiết 310C12 - T. Anh - 10C11 - T. Anh - 10C10 - T. Anh -
Tiết 410C10 - T. Anh - 10C12 - T. Anh - 10C11 - T. Anh -
Tiết 510C10 - T. Anh - 10C12 - T. Anh - 10C11 - T. Anh -

Trang chủ | Danh sách lớp