Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu giáo viên: Trương Thị Thanh Hà

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 112B6 - Chào cờ - 12B7 - T. Anh12B7 - T. Anh - 12B7 - T. Anh
Tiết 212B4 - T. Anh - - 12B5 - T. Anh - 12B6 - T. Anh
Tiết 312B5 - T. Anh - 12B6 - T. Anh12B5 - T. Anh - 12B6 - T. Anh
Tiết 4 - - 12B4 - T. Anh12B4 - T. Anh - -
Tiết 5 - - - - - 12B6 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 212B5 - T. Anh12B4 - T. Anh12B7 - T. Anh - 12B6 - T. Anh -
Tiết 312B5 - T. Anh12B4 - T. Anh TC12B7 - T. Anh - 12B6 - T. Anh TC -
Tiết 412B4 - T. Anh12B7 - T. Anh TC - - 12B5 - T. Anh TC -
Tiết 512B4 - T. Anh12B7 - T. Anh - - 12B5 - T. Anh -

Trang chủ | Danh sách lớp