Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Xuân Oanh

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 110C9 - Chào cờ - - 10C9 - T. Anh10C4 - T. Anh -
Tiết 210C2 - T. Anh - - 10C2 - T. Anh - -
Tiết 3 - - 10C8 - T. Anh10C4 - T. Anh10C8 - T. Anh10C9 - T. Anh
Tiết 410C8 - T. Anh - 10C4 - T. Anh - 10C9 - T. Anh10C9 - T. Anh
Tiết 510C8 - T. Anh - - - 10C2 - T. Anh10C9 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 210C9 - T. Anh - 10C9 - T. Anh - 10C4 - T. Anh10C4 - T. Anh
Tiết 310C9 - T. Anh - 10C9 - T. Anh - 10C4 - T. Anh10C4 - T. Anh
Tiết 4 - - 10C8 - T. Anh - 10C8 - T. Anh -
Tiết 5 - - 10C8 - T. Anh - 10C8 - T. Anh -

Trang chủ | Danh sách lớp