Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu giáo viên: Hoàng Minh Hải

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - - 10C7 - GD QP-AN10C2 - GD QP-AN10C12 - GD QP-AN -
Tiết 2 - - 10C5 - GD QP-AN10C11 - GD QP-AN10C1 - GD QP-AN -
Tiết 3 - - - 10C6 - GD QP-AN10C3 - GD QP-AN -
Tiết 4 - - - 10C4 - GD QP-AN10C8 - GD QP-AN -
Tiết 5 - - - 10C9 - GD QP-AN10C10 - GD QP-AN -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 211A11 - Thể dục11A9 - Thể dục - - - -
Tiết 311A11 - Thể dục11A9 - Thể dục - - - -
Tiết 411A10 - Thể dục - - - - -
Tiết 511A10 - Thể dục - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp