Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu giáo viên: Lê Như Hưng

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - 12B7 - GD QP-AN - 12B3 - GD QP-AN - -
Tiết 212B11 - GD QP-AN - - 12B1 - GD QP-AN - -
Tiết 312B4 - GD QP-AN12B10 - GD QP-AN - 12B9 - GD QP-AN - -
Tiết 412B12 - GD QP-AN12B5 - GD QP-AN - - - -
Tiết 512B8 - GD QP-AN12B2 - GD QP-AN - 12B6 - GD QP-AN - -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 211A5 - Thể dục - - - - -
Tiết 311A5 - Thể dục - - - - -
Tiết 411A6 - Thể dục11A7 - Thể dục - - - -
Tiết 511A6 - Thể dục11A7 - Thể dục - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp