Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Xuân

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - 10C2 - Ngữ văn - 11A3 - Ngữ văn - 10C2 - Ngữ văn
Tiết 2 - 10C2 - Ngữ văn - 11A3 - Ngữ văn - 10C4 - Ngữ văn
Tiết 311A2 - Ngữ văn11A2 - Ngữ văn - - - 10C4 - Ngữ văn
Tiết 411A2 - Ngữ văn - - - - -
Tiết 511A3 - Ngữ văn10C4 - Ngữ văn - - - -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp