Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu giáo viên: Dương Văn Hạnh

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - - - - - 11A3 - Toán
Tiết 2 - - 11A4 - Toán - 11A4 - Toán12B11 - Toán
Tiết 3 - - 12B11 - Toán - - 11A4 - Toán
Tiết 4 - - 12B11 - Toán11A3 - Toán11A3 - Toán11A4 - Toán
Tiết 5 - - - 12B11 - Toán11A3 - Toán -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 211A3 - Toán11A4 - Toán - - 11A4 - Toán -
Tiết 311A3 - Toán11A4 - Toán - - 11A4 - Toán -
Tiết 412B11 - Toán11A3 - Toán - - 12B11 - Toán -
Tiết 512B11 - Toán11A3 - Toán - - 12B11 - Toán -

Trang chủ | Danh sách lớp