Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 25/05/2020


Thời khóa biểu lớp: 10C10 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ T. Anh Địa Lí Công nghệ Sinh học T. Anh
Tiết 2 T. Anh Tin học GDCD Ngữ văn Toán Lịch Sử
Tiết 3 T. Anh Hóa học Ngữ văn GD QP-AN Toán Toán
Tiết 4 Tin học Ngữ văn Ngữ văn Vật lí Lịch Sử Toán
Tiết 5 Ngữ văn Công nghệ Hóa học Vật lí SHL