Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 25/05/2020


Thời khóa biểu lớp: 10C11 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ GDCD Hóa học Tin học Ngữ văn Công nghệ
Tiết 2 Ngữ văn Vật lí Địa Lí Ngữ văn GD QP-AN Vật lí
Tiết 3 Ngữ văn Công nghệ Toán Ngữ văn Lịch Sử T. Anh
Tiết 4 Toán Hóa học Toán Toán T. Anh Tin học
Tiết 5 T. Anh Sinh học Lịch Sử T. Anh SHL