Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 25/05/2020


Thời khóa biểu lớp: 10C12 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Tin học Ngữ văn Ngữ văn T. Anh Sinh học
Tiết 2 Tin học T. Anh Ngữ văn Công nghệ T. Anh Công nghệ
Tiết 3 Địa Lí Ngữ văn Hóa học Vật lí Hóa học Lịch Sử
Tiết 4 Ngữ văn Toán GDCD Toán GD QP-AN T. Anh
Tiết 5 Lịch Sử Toán Toán Vật lí SHL