Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 25/05/2020


Thời khóa biểu lớp: 10C1 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Sinh học Hóa học Vật lí T. Anh Công nghệ
Tiết 2 Vật lí Tin học Lịch Sử Lịch Sử Ngữ văn Địa Lí
Tiết 3 GDCD T. Anh T. Anh Hóa học Công nghệ Hóa học
Tiết 4 Toán Ngữ văn Tin học GD QP-AN Toán Vật lí
Tiết 5 Toán Ngữ văn Sinh học Toán SHL