Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 25/05/2020


Thời khóa biểu lớp: 10C2 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Ngữ văn Toán GDCD Hóa học Vật lí
Tiết 2 Lịch Sử Công nghệ Toán GD QP-AN Lịch Sử Tin học
Tiết 3 Toán Sinh học T. Anh Địa Lí Toán Ngữ văn
Tiết 4 Tin học T. Anh Công nghệ Sinh học Vật lí Ngữ văn
Tiết 5 Vật lí Hóa học Hóa học T. Anh SHL