Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 25/05/2020


Thời khóa biểu lớp: 10C3 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Ngữ văn Sinh học Tin học Lịch Sử Hóa học
Tiết 2 Ngữ văn Ngữ văn Vật lí Lịch Sử Hóa học Tin học
Tiết 3 Toán Công nghệ Hóa học GDCD GD QP-AN Vật lí
Tiết 4 Vật lí T. Anh T. Anh Toán Toán T. Anh
Tiết 5 Địa Lí T. Anh Toán Công nghệ SHL