Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 25/05/2020


Thời khóa biểu lớp: 10C5 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ T. Anh Tin học Toán Vật lí Hóa học
Tiết 2 Địa Lí T. Anh Sinh học Toán T. Anh Công nghệ
Tiết 3 Toán Toán Công nghệ Vật lí T. Anh Ngữ văn
Tiết 4 Lịch Sử Tin học Vật lí Lịch Sử Hóa học Ngữ văn
Tiết 5 Hóa học Ngữ văn GD QP-AN GDCD SHL