Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 25/05/2020


Thời khóa biểu lớp: 10C6 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Toán T. Anh GD QP-AN Hóa học T. Anh
Tiết 2 GDCD Ngữ văn T. Anh Công nghệ T. Anh Ngữ văn
Tiết 3 Hóa học Ngữ văn Lịch Sử Tin học Vật lí Tin học
Tiết 4 Toán Hóa học Địa Lí Lịch Sử Sinh học Toán
Tiết 5 Toán Vật lí Vật lí Công nghệ SHL