Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 25/05/2020


Thời khóa biểu lớp: 10C7 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ T. Anh Vật lí Địa Lí GD QP-AN Tin học
Tiết 2 Toán Hóa học GDCD Sinh học Hóa học T. Anh
Tiết 3 Lịch Sử Vật lí Toán Công nghệ T. Anh T. Anh
Tiết 4 Ngữ văn Công nghệ Toán Ngữ văn Lịch Sử Hóa học
Tiết 5 Vật lí Tin học Ngữ văn Toán SHL