Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 25/05/2020


Thời khóa biểu lớp: 10C8 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ T. Anh GD QP-AN Toán Toán Vật lí
Tiết 2 T. Anh T. Anh Hóa học Toán Sinh học Công nghệ
Tiết 3 Hóa học Công nghệ Vật lí Tin học Tin học Toán
Tiết 4 Lịch Sử Hóa học Lịch Sử GDCD Ngữ văn T. Anh
Tiết 5 Ngữ văn Vật lí Địa Lí Ngữ văn SHL