Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 25/05/2020


Thời khóa biểu lớp: 10C9 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Toán Ngữ văn Ngữ văn T. Anh Toán
Tiết 2 Lịch Sử GDCD Ngữ văn Hóa học T. Anh Toán
Tiết 3 T. Anh Ngữ văn Tin học Địa Lí Ngữ văn T. Anh
Tiết 4 Vật lí Sinh học Hóa học Công nghệ Toán Vật lí
Tiết 5 Tin học Công nghệ Lịch Sử GD QP-AN SHL