Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 25/05/2020


Thời khóa biểu lớp: 11A10 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Toán Vật lí Toán Toán Ngữ văn
Tiết 2 Toán GD QP-AN T. Anh Toán Địa Lí Ngữ văn
Tiết 3 Vật lí Tin học Lịch Sử T. Anh T. Anh GDCD
Tiết 4 T. Anh Công nghệ Ngữ văn Công nghệ Hóa học Hóa học
Tiết 5 Sinh học Ngữ văn SHL