Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 25/05/2020


Thời khóa biểu lớp: 11A11 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Toán T. Anh Ngữ văn Địa Lí Hóa học
Tiết 2 Sinh học Toán Vật lí Vật lí T. Anh T. Anh
Tiết 3 T. Anh Ngữ văn Hóa học Công nghệ GDCD Tin học
Tiết 4 Toán Ngữ văn Lịch Sử GD QP-AN Công nghệ Toán
Tiết 5 Ngữ văn Toán SHL