Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 25/05/2020


Thời khóa biểu lớp: 11A12 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Vật lí Toán T. Anh Hóa học Vật lí
Tiết 2 Công nghệ T. Anh Ngữ văn T. Anh Công nghệ Lịch Sử
Tiết 3 Ngữ văn Toán Ngữ văn Toán Địa Lí Hóa học
Tiết 4 GDCD Toán T. Anh Sinh học Tin học Ngữ văn
Tiết 5 Toán GD QP-AN SHL