Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 25/05/2020


Thời khóa biểu lớp: 11A1 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Lịch Sử GDCD T. Anh Toán Hóa học
Tiết 2 Toán Công nghệ Hóa học Công nghệ Toán Vật lí
Tiết 3 Tin học Vật lí GD QP-AN Ngữ văn Ngữ văn Sinh học
Tiết 4 T. Anh T. Anh Địa Lí Ngữ văn Hóa học Toán
Tiết 5 Vật lí Sinh học SHL