Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 25/05/2020


Thời khóa biểu lớp: 11A2 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Vật lí Toán GDCD T. Anh Toán
Tiết 2 Hóa học Địa Lí Toán T. Anh Hóa học Toán
Tiết 3 Vật lí T. Anh Công nghệ GD QP-AN Ngữ văn Tin học
Tiết 4 Ngữ văn Sinh học Hóa học Sinh học Lịch Sử Vật lí
Tiết 5 Ngữ văn Công nghệ SHL