Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 25/05/2020


Thời khóa biểu lớp: 11A3 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Sinh học Hóa học T. Anh GDCD Hóa học
Tiết 2 Lịch Sử Ngữ văn GD QP-AN Công nghệ Ngữ văn Toán
Tiết 3 Hóa học Ngữ văn Tin học Vật lí Vật lí Toán
Tiết 4 Công nghệ T. Anh Địa Lí Toán T. Anh Sinh học
Tiết 5 Vật lí Toán SHL