Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 25/05/2020


Thời khóa biểu lớp: 11A4 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ T. Anh Ngữ văn Vật lí Công nghệ Ngữ văn
Tiết 2 Hóa học Tin học Hóa học Toán Toán Ngữ văn
Tiết 3 T. Anh GD QP-AN Công nghệ Toán Toán Địa Lí
Tiết 4 Sinh học Vật lí Vật lí T. Anh GDCD Hóa học
Tiết 5 Lịch Sử T. Anh SHL