Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 25/05/2020


Thời khóa biểu lớp: 11A5 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ T. Anh T. Anh Toán Công nghệ Vật lí
Tiết 2 Ngữ văn GDCD T. Anh Toán Tin học Hóa học
Tiết 3 Công nghệ Địa Lí Toán Ngữ văn Hóa học Sinh học
Tiết 4 Lịch Sử Vật lí GD QP-AN Ngữ văn Vật lí Toán
Tiết 5 Hóa học T. Anh SHL