Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 25/05/2020


Thời khóa biểu lớp: 11A6 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ GD QP-AN Hóa học Hóa học Lịch Sử Địa Lí
Tiết 2 Công nghệ Toán T. Anh GDCD Hóa học Vật lí
Tiết 3 Tin học Ngữ văn T. Anh Toán Toán Công nghệ
Tiết 4 T. Anh Ngữ văn Vật lí Toán Sinh học Ngữ văn
Tiết 5 T. Anh Vật lí SHL