Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 25/05/2020


Thời khóa biểu lớp: 11A7 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Ngữ văn Công nghệ GD QP-AN Vật lí Lịch Sử
Tiết 2 Vật lí Ngữ văn Vật lí T. Anh Công nghệ Địa Lí
Tiết 3 Toán Tin học Hóa học Toán T. Anh Ngữ văn
Tiết 4 Hóa học GDCD Toán Toán T. Anh Hóa học
Tiết 5 T. Anh Sinh học SHL