Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 25/05/2020


Thời khóa biểu lớp: 11A8 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Địa Lí GD QP-AN Toán Công nghệ Vật lí
Tiết 2 T. Anh T. Anh Hóa học Hóa học GDCD Toán
Tiết 3 T. Anh Toán Ngữ văn T. Anh Lịch Sử Công nghệ
Tiết 4 Ngữ văn Toán Ngữ văn Vật lí Toán Sinh học
Tiết 5 Ngữ văn Tin học SHL