Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 25/05/2020


Thời khóa biểu lớp: 11A9 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Công nghệ Tin học T. Anh Ngữ văn Toán
Tiết 2 Toán Lịch Sử Vật lí T. Anh Ngữ văn Hóa học
Tiết 3 Sinh học GDCD Địa Lí Toán Toán Vật lí
Tiết 4 Ngữ văn GD QP-AN Hóa học Toán Công nghệ T. Anh
Tiết 5 T. Anh Ngữ văn SHL