Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 25/05/2020


Thời khóa biểu lớp: 12B10 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Hóa học Vật lí T. Anh Ngữ văn Ngữ văn
Tiết 2 Ngữ văn Ngữ văn Tin học T. Anh Toán Ngữ văn
Tiết 3 GD QP-AN Tin học Thể dục Hóa học GDCD Sinh học
Tiết 4 Sinh học Công nghệ Thể dục Toán T. Anh Toán
Tiết 5 Địa Lí Địa Lí Lịch Sử Toán Vật lí SHL