Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 25/05/2020


Thời khóa biểu lớp: 12B11 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Công nghệ Ngữ văn Ngữ văn T. Anh Toán
Tiết 2 Vật lí Địa Lí Vật lí T. Anh T. Anh Hóa học
Tiết 3 Ngữ văn Thể dục Toán GD QP-AN Ngữ văn Địa Lí
Tiết 4 Ngữ văn Thể dục Toán Hóa học Sinh học Lịch Sử
Tiết 5 Tin học Tin học Sinh học GDCD Toán SHL