Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 25/05/2020


Thời khóa biểu lớp: 12B12 - Buổi Chiều

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1
Tiết 2 T. Anh Ngữ văn GDCD Toán Địa Lí
Tiết 3 T. Anh Ngữ văn GDCD Toán Địa Lí
Tiết 4 Lịch Sử Toán Ngữ văn T. Anh TC
Tiết 5 Lịch Sử Toán Ngữ văn T. Anh